درباره ما

_

درباره مـــا

About Us

مجتمع سازه های فولادی سوله آرا استیل یزد، در سال 1379 فعالیت خود را در زمینه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات و سازه های فولادی آغاز نمود و در مدت زمان کوتاهی توانست با استفاده از دانش و تجربه مدیران خود، جای خود را در صنعت استان باز نموده و نام خود را به عنوان یک مجموعه توانمند مطرح نماید. میل به پیشرفت و تعیین خط مشی مرکب از صداقت در کار، استفاده از تخصص های لازم، احترام به نظرات و خواسته های کارفرما و امید به آینده ای روشن سبب شد دامنه فعالیت های این مجتمع به خارج از استان هم کشیده شده و حتی در خارج از مرزهای کشور نیز رضایت کارفرمایان را جلب نماید
سول-ارا

 تیمی که وقف موفقیت شما شده است

تیمی که وقف موقیت شما شده است

گواهینامه ها

certificates

مشتریانی که به سوله آرا اعتماد کردند…

Customers who have trusted Sol Ara …